REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev koji potvrduje da preduzece ispunjava minimalne tehnicke higijensko-sanitarne uslove.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Cilj: Svaki privredni subjekat ce biti podložan inspekciji, i ukoliko su uslovi ispunjeni izdace se dozvola za namenjenu aktivnost.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev kancelariji za prijem koji se zatim prosleduje direktoru za inspekcijski nadzor u zavisnosti od sektora (inspekcija tržišta, sanitarija i izgradnje - u odredenim slucajevima ekologija, veterina, poljoprivreda). Ovaj zahtev potvrduje ispunjavanje minimalnih higijenskih i tehnickih uslova, sanitarija, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine u smislu radnog prostora, postrojenja i opreme.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa mesta koje se navodi u zahtevu
  • Kontakt podaci
  • Naziv poslovne organizacije
  • Opis aktivnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena