REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Procena štete izazvane prirodnim i ljudskim faktorima u poljoprivrednoj proizvodnji, odgoju stoke, šumarstvu i vodoprivredi.

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Procena štete izazvane poljoprivrednoj proizvodnji, stoki, šumarstvu i vodoprivredi prirodnim katastrofama (poplave, sneg, vetar itd.) i ljudskim faktorom se sprovodi

Opis: Poljoprivrednik mora dostaviti zahtev Maticnoj kancelariji, koji se zatim prosleduje Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj koje ce ga informisati šteti nanesenoj imanju i proizvodnji. Službenik Direkcije ce sprovesti terensku inspekciju i izveštavati o šteti. Ukoliko Direkcija izda odluku za nadoknadu štete, od podnosioca prijave ce se zatražiti dodatna dokumentacija.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime stranke
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o imovini (Overena kopija)
  • Kopija plana/Šema (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izjava podnosioca prijave (NEMA)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena