REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za transport drveta

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Omogucava gradanima da transportuju isecena drva na ugovoreno mesto, u zavisnosti od namene (ogrev, obradivanje itd.)

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev i uplatnicu službeniku za šume (šumaru) kako bi odobrio secu. Stranki se izdaje potrebni dokument istog dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 dan

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dan

Potrebna dokumentacija

  • Dozvola za secu šuma (Originalna)
  • Uplatnica za porez na secu šuma (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena