REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava za subvencije za poljoprivredne useve (pšenica, kukuruz, grožde, voce i povrce) i stocne subvencije.

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Povoljna za finansijsku podršku ljudi koji su ukljuceni u zemljoradnju i doprinose kompetitivnosti u poljoprovredi.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem Direkcije za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj da bi dobio subvenciju za odredene proizvode, a zatim prilaže potrebnu dokumentaciju zajedno sa javnom obaveštenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Komplenta dokumentacija se prosleduje Ministru na razmatranje i odobrenje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime stranke
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj, mesto rodenja, poštanski broj)
  • Broj bankovnog racuna

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (pšenica, kukuruz, voce i povrce) (Originalna, Overena kopija)
  • Kopija važeceg bankovnog racuna (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o vinogradarstvu (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca i fiskalni broj za pravna lica (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena