REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava poljoprivrednika

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Poljoprivrednici postaju sastavni deo sistema raspodele relevantnih informacija, ukljucujuci obaveštenja o finansijskim beneficijama (subvencije i grantovi).

Opis: Podnosilac prijave mora podneti zahtev Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj kako bi se registrovao u registar poljoprivrednika Kosova (elektronski registar poljoprivrednika). Takode mora priložiti uz prijavu i potrebnu dokumentaciju za registraciju.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime stranke
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj, mesto rodenja, poštanski broj)
  • Broj bankovnog racuna
  • Podaci koji se ticu upotrebe zemljišta od strane poljoprivrednog gazdinstva
  • Podaci o životinjama koje se drže na poljoprivrednom gazdinstvu
  • Podaci o poljoprivrednoj mehanizaciji koja se drži na poljoprivrednom gazdinstvu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna, Overena kopija)
  • Kopija važeceg bankovnog racuna (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena