REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Potvrda o prekidu registracije prebivališta.

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Prekidanje registracije prebivališta kako bi se prijavilo novo.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev za prekidanje registracije Maticnoj kancelariji. Nakon što se od podnosioca prijave zatraži licni broj zvanicnik ce prekinuti registraciju mesto prebivališta u elektronskom sistemu civilnog statusa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Datum rodenja
  • Pol
  • Mesto rodenja
  • Prethodno prebivalište
  • Novo prebivalište
  • Državljanstvo
  • Bracno stanje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena