REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Ispravka, promena u Registru civilnog statusa.

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Ispravka, promena u Registru civilnog statusa.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji. Nakon zahteva podnosioca prijave zvanicnik popunjava obrazac i zahteva da je sva dokumentacija koja su potrebna za korekciju kompletna. Prijava se pregleda i izdaje se odluka za korekcijom.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih oba roditelja (Originalna)
  • Vencani list (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o nepostojanju nerešenih slucajeva (Originalna)
  • Dokument o prethodno pocinjenim krivicnim delima (Originalna)
  • Ostala neophodna dokumenta, ukoliko to zahteva službenik u proceduri. (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena