REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Sticanje državljanstva naturalizacijom osobe koja je izgubila kosovsko državljanstvo

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Svrha procedure jeste sticanje kosovskog državljanstva.

Opis: Podnosioci prijave moraju aplicirati za dobijanje državljanstva u Kancelariji za prijave. Zahtev se može podneti licno ili od strane roditelja za maloletne osobe. Podnosilac prijave predaje popunjen obrazac i polaže zakletvu prihtavajuci pravni i ustavni poredak. Popunjena prijava se šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova gde centralna komisija za državljanstvo odlucuje da li su uslovi za dobijanje državljanstva ispunjeni. Kada ministar donese odluku maticar je sprovodi u delo.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime (ime roditelja) prezime
 • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)
 • Trenutno prebivalište
 • Opšti podaci roditelja (ime i prezime, adresa prebivališta, državljanstvo, profesija)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 180

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
 • Uverenje roditelja iz registra o gradanskom statusu (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju državnih finansijskih obaveza (Originalna)
 • Pisana izjava roditelja koji su saglasni sa zahtevom za državljanstvo (Originalna)
 • Pisana izjava deteta izmedu 14 i 18 godina starosti (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju tekuce kriminalne istrage i osudivanja za krivicno delo (Originalna)
 • Dokument koji pokazuje posedovanje dovoljno sredstava za njegovo/njeno obezbedivanje života lica koje se izdržava (Originalna)
 • Licna karta oba roditelja (Originalna)
 • Pisana izjava u kojoj se priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosovo (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena