REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dokaz o smrti

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Gradani mogu pribaviti dokaz o smrti odredene osobe (uglavnom osobe u srodstvu) kako bi se pokrenuli postupci nasledivanja.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za dokaz o smrti Maticnoj službi. Zvanicnik potvrduje ovo koristeci se izvodom iz maticne knjige rodenih i izdaje podnosiocu prijave dokaz o smrti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime preminulog
  • Datum i mesto rodenja
  • Datum, mesto, (vreme) smrti
  • Mesto prebivališta/stanovanja preminulog
  • Ime i prezime naslednika
  • Opšti podaci o naslednicima (licni broj itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
  • Dokument koji pokazuje finansijsko stanje (Overena kopija)
  • Dokaz o nepokretnoj imovini (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena