REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih

Opis: Zahtevi za izvodima iz maticne knjige umrlih se podnose u Maticnoj službi. Zahtev može podneti lice u srodstvu, institucija ili osoba koja je bila prisutna u vreme smrti. Pokojnik mora biti registrovan u elektronskom sistemu civilnog statusa kako bi se omogucilo izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime preminulog
  • Licni broj preminulog

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena