REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Gubitak državljanstva Republike Kosovo punoletne osobe odricanjem

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Podnosilac prijave se može odreci kosovskok državljanstva kako bi dobio državljanstvo druge zemlje.

Opis: Zahtev se zavodi u Maticnoj službi. Podnosilac prijave, koji mora biti prisutan, popunjava obrazac i polaže zakletvu da nije ni državni službenik Popunjena prijava se šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova gde centralna komisija za državljanstvo odlucuje da li su uslovi za odricanje državljanstva ispunjeni. Kada se odluka o odricanju donese, podnosilac prijave može povuci svoju odluku i Ministarstva unutrašnjih poslova, pri cemu se mora platiti naknada za uslugu. Maticar u Ðakovici sprovodi odluku u Registar civilnog statusa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime (ime roditelja) prezime
 • Opšti podaci (kontakt podaci, licni broj)
 • Datum i mesto rodenja
 • Adresa u inostranstvu i na Kosovu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o posedovanju državljanstva druge zemlje ili garancija da ce takvo državljanstvo biti dodeljeno (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o poslednjoj adresi prebivališta u Republici Kosovo (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju finansijskih obaveza prema državi (Originalna)
 • Dokaz od opštinskog Centra za socijalni rad da su sve finansijske obaveze prema licu koje je zakonski odgovorno ispunjene. (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju tekuce kriminalne istrage i osudivanja za krivicno delo (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju tekuce istrage i osudivanja u zemlji u kojoj je podnet zahtev za dobijanje državljanstva (ne starije od 6 meseci) (Originalna)
 • Pisana izjava koja potvrduje da gradanin koji je podneo zahtev za otpust nije državni službenik, sudija, javni tužilac, clan kosovske policije, clan Bezbednosnih snaga Kosova ili clan Kosovske obaveštajne agencije. (Originalna)
 • Dokaz o prebivalištu u stranoj zemlji gde osoba živi (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena