REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Upis smrtnog slucaja

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Redovan upis smrtnog slucaja, unutar 30 dana.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za upis smrtnog slucaja Maticnoj službi. Podnosilac prijave moja predati dokumentaciju, i u odredenim slucajevima mesto smrti (dom ili bolnica), a onda se smrtni slucaj registruje u elektronski sistem civilnog statusa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o licu koje je podnelo zahtev za upis u knjigu umrlih

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dana

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Licna karta preminulog (Overena kopija)
  • Licna karta osobe koja je proglasila smrt, podnosilac prijave mora biti u sistemu (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige vencanih (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena