REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dobijanje državljanstva naturalizacijom maloletnog deteta naturalizovane osobe

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Svrha procedure jeste sticanje kosovskog državljanstva.

Opis: Podnosioci prijave moraju aplicirati za dobijanje državljanstva u Kancelariji za prijave. zahtev podnosi roditelj maloletnog deteta (ukoliko je dete mlade od 18 godina) ili pravni zastupnik. Popunjena prijava se šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova gde centralna komisija za državljanstvo odlucuje da li su uslovi za dobijanje državljanstva ispunjeni. Kada ministar donese odluku maticar je sprovodi u delo.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Opšti podaci roditelja (ime i prezime, adresa prebivališta, državljanstvo, profesija)
  • Trenutno prebivalište

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 180

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
  • Važeci zvanicni dokumenti roditelja kako bi se dokazao njihov identitet (Overena kopija)
  • Pisana izjava roditelja koji su saglasni sa zahtevom za državljanstvo (Originalna)
  • Pisana izjava deteta izmedu 14 i 18 godina starosti (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena