REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava brakova na Kosovu gradana vencanih u drugim zemljama

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Gradani mogu da prijave brak osnovan u drugoj zemlji kako bi se imale najtacnije informacije o registru brakova.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za prijavljivanje braka koji je zakljucen u drugoj zemlji. Ukoliko je dokumentacija kompletna bice ubrzo nakon toga registrovana u Maticnu knjigu vencanih. U vreme prijave braka sistem ce preneti podatke o promenjenom statusu osobe u maticnu knjigu rodenih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime (osobe koja želi da izvrši prijavu braka)
  • Opšti podaci vencanog para (br. telefona, adresa, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dan

Potrebna dokumentacija

  • Vencani list (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Pasoš stranog državljanina (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (za gradane Kosova) (Originalna)
  • Uverenje o prebivalištu (za gradane Kosova) (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih za strane državljane (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena