REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Brak van zgrade Skupštine opštine

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Podnosicima prijave je dozvoljeno da stupe u brak da odredenoj lokaciji van Skupštine opštine.

Opis: Podnosilac prijave se može prijaviti za zakljucivanje braka van zgrade Skupštine opštine. Nakon kompletiranja dokumentacije zahtev se šalje Direktoru javne uprave koji takode izdaje odluku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Dokument važi sve do sprovodenja zahteva.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime oba supružnika (imena roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev stranke (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena