REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Odricanje državljanstva Republike Kosovo deteta.

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Podnosilac prijave se može odreci kosovskok državljanstva kako bi dobio državljanstvo druge zemlje.

Opis: Zahtev podnose roditelji deteta i to Maticnoj službi. Podnosilac prijave mora popuniti obrazac i zahtev prilaganje potrebne dokumentacije. Nadležni oficir šalje prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova gde komisija za državljanstvo odlucuje da li su uslovi za dobijanje državljanstva ispunjeni. Kada se odluka o odricanju donese, podnosilac prijave može povuci svoju odluku i Ministarstva unutrašnjih poslova, pri cemu se mora platiti naknada za uslugu. Maticar sprovodi odluku u Registar civilnog statusa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime (ime roditelja) prezime
 • Opšti podaci o roditeljima (kontakt podaci, licni broj)
 • Datum i mesto rodenja deteta
 • Adresa u inostranstvu i na Kosovu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o posedovanju državljanstva druge zemlje ili garancija da ce takvo državljanstvo biti dodeljeno (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
 • Uverenje roditelja iz registra o gradanskom statusu (Overena kopija)
 • Dokaz o poslednjoj adresi prebivališta u Republici Kosovo (Originalna)
 • Dokaz o prebivalištu/mestu stanovanja u stranoj zemlji gde osoba živi (Originalna)
 • Kopija licne karte deteta, ukoliko dokument postoji (Overena kopija)
 • Kopija licne karte oba roditelja (Overena kopija)
 • Pisani pristanak roditelja (Originalna)
 • Pisana izjava o pristanku deteta (preko 14 i ispod 18 godina starosti) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena