REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dvostruko otkazivanje u Registru civilnog statusa rodenih.

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Ispravljanje dvostruke registracije osobe u registrima civilnog statusa.

Opis: U slucaju da je rodeno dete registrovano u dve opštine (u mestu prebivališta deteta i u opštini rodenja), gradanin može zahtevati otkazivanje dvostruke registracije. Zahtev se podnosi Maticnoj kancelariji uz kompletnu dokumentaciju koju pregleda maticar. Zvanicnik ce spreciti dvostruku registraciju tako što ce obezbediti nepostojanje prijava u opštini koje su ostale na snazi (na osnovu otpusnih papira zdravstvene institucije)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih oba roditelja deteta (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige vencanih (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji iz opštine u kojoj je obavljena dvostruka registracija (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena