REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kasna prijava se vrši u Registru civilnog statusa (nakon perioda od 30 dana)

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Prijava svih gradana Kosova u Registrima civilnog statusa.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu za kasno registrovanje Kancelariji za prijavu i prilaže potrebnu dokumentaciju. (Roditelji deteta moraju biti prisutni. U slucaju registrovanja osobe starije od 10 godina takode je potrebna izjava iste). Službenik izdaje odluku o kasnoj prijavi, nacinjava je formalnom i zavodi u Registre civilnog statusa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj stranke)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih oba roditelja (Originalna)
  • Dokaz da dete nije registrovano u registru statusa gradana u rodnom mestu roditelja itd. (Originalna)
  • Potvrda od zdravstvene institucije o vakcinisanju (Overena kopija)
  • Licne karte roditelja i svedoka (Overena kopija)
  • Bracna potvrda roditelja (ukoliko roditelji nisu u braku, izvodi iz maticne knjige rodenih su obavezni) (Originalna)
  • U slucaju da roditelji nisu u braku, bice izraden dokument o prihvatanju ocinstva i majcinstva (deca i roditelji moraju biti prisutni) (Originalna)
  • Za registrovanje rodenja van zdravstvenih institucija obavezna je izjava barem 2 svedoka koji su pomagali tokom porodaja ili imaju direktnog znanja o radanju deteta. (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena