REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Redovna prijava deteta rodenog u zdravstvenoj instituciji

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Prijavljivanje deteta u Elektronskom sistemu civilnog statusa u toku regularnog perioda registracije.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi kako bi registrovao dete. Na osnovu dokumentacije Medicinskog centra službenik ce izvršiti registraciju u Sistemu civilnog registra. Redovnom prijavom se smatra svako registrovanje deteta na 30 dana po datumu rodenja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime roditelja
  • Ime bebe

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Otpusni list (Overena kopija)
  • Licna karta oba roditelja (u slucaju da nisu u braku) (Overena kopija)
  • Vencani list (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena