REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Vencani list

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Izdaje uverenja koja dokazuju da je osoba u braku.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi. Službenik potvrduje civilni status podnosioca prijave u maticnom registru rodenih. Brak stranke je potvrden i uverenje sa bracnim statusom je zavedeno. Podnosilac prijave dobija vencani list istog dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (licni broj, kontakt)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena