REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje o državljanstvu

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Dokument kosovskog državljanstva.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji. Službenik na osnovu maticnog broja izdaje gradanu uverenje o državljanstvu

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena