REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Izdavanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradana

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji. Podnosilac prijave treba da ima samo maticni broj. Službenik ce izdati izvod iz maticne knjige rodenih podnosiocu prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) i prezime
  • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta / pasoš (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena