REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Potvrda placanja poreza na imovinu

Direkcija za budžet i finansije

Placanje poreza na imovinu. Davanje gradanima dokaza da je placen porez na imovinu; ovo može biti deo neophodne dokumentacije za veliki broj opštinskih usluga.

Porez na registraciju vozila

Direkcija za budžet i finansije

Svrha ovog postupka je registracija vozila.