REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Zahtev za pokrivanje troškova prevoza

Opštinska direkcija za obrazovanje

Student ili zaposleni u obrazovanju mogu dobiti troškove za prevoz za put koji se tice obrazovanja ili obrazovnog rada.

Zahtev za studentske grantove

Opštinska direkcija za obrazovanje

Pošten i transparentan odabir studenata koji ce biti deo opštinskih subvencija.