REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kancelarija za nabavke - ugovor

Direkcija za opštu administraciju

Svrha je odabir najpovoljnijeg privrednog subjekta.

Zahtev za ponudu cene

Direkcija za opštu administraciju

Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge ili proizvoda.

Zahtev za otvoreni tenderski postupak sa srednjom vrednosti (proizvod, usluge i radovi)

Direkcija za opštu administraciju

Organizuje se fer i transparentan proces prijave u toku nadmetanja preduzeca za naznacene radove.

Zahtev za procenu minimalne vrednosti

Direkcija za opštu administraciju

Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge/proizvoda/radova.