REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Numri i procedurave administrative sipas aktivitetit

Numri i procedurave administrative sipas departamentit