REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Construction/Placement Permit for erecting/placing pole mounted and armoured substations

Directorate for Urbanism and Protection of Environment

Qëllimi: Obtaining the permit for placement of substations for power supply

Përshkrimi: The applicant may apply at the Admission Office and attaches the required documents. Initially the project will be checked, the site will be visited, approved, have taxes paid and the construction/placement permit is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name of Company
  • General information of the company
  • Information on the location for which a construction/placement permit is being requested
  • Brief description of the purpose of the request
  • Details of the contact person

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Copy of plan (Original)
  • Ownership Certificate (Original)
  • Project (Original)
  • Consent on Electric Power (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion