REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Gradevinska/dozvola za postavljanje objekata koji su deo antenske (GSM) i infrastrukture za internet i sl.

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Pribavljanje dozvole za postavljanje/izgradnju antena

Përshkrimi: Podnosilac prijave može dostaviti prijavi pri Kancelariji za prijave i prilaže neophodnu dokumentaciju. U slucaju da je neophodna saglasnost adekvatnih organa, bice odreden zvanican rok za njihovo primanje i predstavljanje. Projekat ce na samom pocetku biti proveren, odobren, porezi moraju biti placeni i izdaje se gradevinska dozvola/dozvola za postavljanje.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Naziv kompanije
  • Opšti podaci o preduzecu
  • Podaci o lokaciji gde je neophodna gradevinska dozvola
  • Kratak opis svrhe projekta
  • Detalji kontakt lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopija plana (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Projekat (Originalna)
  • Ekološka dozvola (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion