REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për kuotim të çmimeve

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Të sigurohet shërbimi ose furnizimi më kualitativ dhe më I lirë.

Përshkrimi: Operatori Ekonomik e bënë kërkesën në Zyrën e Prokurimit për tërheqjen e dosjes së tenderit. Oe e dorëzon dosjen e plotësuar me dokumentacion të nevojshëm. Komisioni e merr vendimin në bazë të ofertës më të lirë brenda parametrave të dhënë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri I operatorit ekonomik
  • Emri I pronarit ose përfaqësuesit (pozita e përfaqësuesit)
  • Informatat e kontaktit
  • Adresa e plotë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (për biznese të regjistruara para 2013) (Kopje)
  • Certifikata e TVSH''''së ( Qarkullim vjetor mbi 50.000 Euro ) (Kopje)
  • Certifikata e tre-mujorshit (qarkullim nën 50.000 Euro) (Origjinal)
  • Vërtetimi I tatimit në pronë (Origjinal)
  • Vërtetimi I Administratës Tatimore (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion