REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for minimal value quotation

Directorate of General Administration

Qëllimi: To secure a more qualitative and affordable service / supply / works.

Përshkrimi: The Procurement Office delivers quotation forms to at least 3 economic operators to compete. The economic operator shall submit a completed and sealed application along with the supporting documents. The cheapest offer of the economic operator will be awarded.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 years

Informatat e kërkuara

  • Name of Economic Operator (EO)
  • Address
  • Name and function of the EO contact person
  • Contact information
  • Description of the subject of the contract (article/work/service)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate (Verified copy)
  • Fiscal Number Certificate (for businesses registered before 2013) (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion