REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zyra e Prokurimit - Kontratë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Qëllimi është qe të zgjidhet një operator ekonomik që është më i favorshëm.

Përshkrimi: Kontrata bëhet në bazë të zyrës së prokurimit dhe operatorit ekonomik.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e pergjithshme (adresa, numri I telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 40

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e TVSH (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (Kopje)
  • Vërtetimi I Administratës Tatimore (Origjinal)
  • Tjera në bazë të natyres së punës (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion