REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Procurement Office - Contract

Directorate of General Administration

Qëllimi: The purpose is selecting most favorable economic operator.

Përshkrimi: The contract is established between the procurement office and the economic operator.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 40

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate (Verified copy)
  • VAT Certificate (Verified copy)
  • Fiscal Number Certificate (Copy)
  • Tax Administration Confirmation (Original)
  • Other, based on the nature of the work (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion