REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Property Tax Payment Confirmation

Directorate for Budget and Finance

Qëllimi: Property tax payments. Providing citizens with proof of payment of property tax which may constitute necessary documentation for a major number of municipal serves.

Përshkrimi: The applicant may apply verbally at the Directorate for Budget and Finance (at the designated officer) where once the current situation is confirmed, the applicant is provided with a confirmation of outstanding balance/payments of property tax. If there are no outstanding tax obligations, the applicant will receive the confirmation at once.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 day

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Address of residence
  • Personal Number
  • The purpose of the request (e.g. required for cadaster, vehicle registration, construction, sell or buy, etc.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion