REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za studentske grantove

Opštinska direkcija za obrazovanje

Qëllimi: Pošten i transparentan odabir studenata koji ce biti deo opštinskih subvencija.

Përshkrimi: Studenti se mogu prijaviti da ucestvuju u unapred zakazanim konkursima za dobijanje granta u skladu sa univerzitetskom listom po departmanima. Komisija koju postavlja Bord direktora opštine ce pregledati prijave i obaviti rangiranje na osnovu uslova uredbe o subvencijama. Rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Opšti podaci
  • Kontakt podaci

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Potvrda o tekucoj akademskoj godini (Originalna)
  • Uverenje o finansijskom statusu domacinstva (Originalna)
  • Uverenje o ocenama (Originalna)
  • Potvrda da lice ne vrši dužnosti upravljanja drugim preduzecima (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion