REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për bursë studentore

Drejtoria komunale e Arsimit

Qëllimi: Mundësohet përzgjedhja e drejte dhe transparente e studentëve të cilët do të përfitojnë nga subvencionet komunale.

Përshkrimi: Studenti aplikon në konkursin e shpallur paraprakisht për subvencione, respektivisht dhënjen e bursës sipas drejtimeve të kërkuara në nivelin Universitar. Komisioni I caktuar nga Bordi i Drejtorëve të Komunës i shqyrton kërkesat dhe bënë rangimin sipas kushteve të rregullorës për subvencione. Përgjegja shpallet në tabelën e shpalljeve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Të dhënat e përgjithëshme
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetmin e vitit akademik aktual (Origjinal)
  • Certifikata e gjendjes ekonomike familjare (Origjinal)
  • Certifikata e notave (Origjinal)
  • Vërtetimi që nuk ka biznes të hapur (familja) (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion