REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for covering transportation costs

Municipal Directorate of Education

Qëllimi: Student or employees in education may claim transportation costs for travel related to education or education work.

Përshkrimi: The citizen (education staff, pupils, students) may request reimbursement to cover commuting costs. The Directorate will review the request and respond to the party.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • General Information
  • Contact information

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • School Certificate, University (pupil, student) (Verified copy)
  • Employment contract (teacher) (Copy)
  • Certificate on household economic status (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion