REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për mbulimin e shpenzimeve të transportit

Drejtoria komunale e Arsimit

Qëllimi: I mundësohet studentit apo punëtorit arsimorë mbulimi i shpenzimeve të udhëtimit që ka të bëjë shkollimin apo punën në arsim.

Përshkrimi: Qytetari (punëtor i arsimit, nxënës, student) bënë kerkesën për mbulimin e shpenzimeve të transportit. Drejtoria e shqyrton kërkesën dhe i kthen përgjegjën palës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Të dhënat e përgjithshme
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikatë e shkollës, Universitetit (nxënës, student) (Kopje e vertetuar)
  • Kontrata e punës (mësimdhënës) (Kopje)
  • Certifikata për gjendjen ekonomike familjare (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion