REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for using space, on public areas, for construction purposes

Directorate for Urbanism and Protection of Environment

Qëllimi: Citizens and businesses are allowed to use public space during their constructions (for building materials, construction vehicles, etc.)

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 month

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion