REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e hapsirës, në sipërfaqet publike, për kryerjen e punëve ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: U mundësohet, qytetarëve dhe bizneseve, shfrytëzimi i sipërfaqeve publike gjatë ndërtimit të objekteve të tyre (për materialet ndërtimore, makinerinë ndërtimore, etj)

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 muaj

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion