REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Marriage Certificate

Directorate of General Administration

Qëllimi: A citizen may obtain a certificate which proves his/her civil status after marriage.

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Indefinite. (For as long as the civil status remains unchanged)

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion