REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vencani list

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Gradanin može dobiti uverenje kojim se dokazuje status gradana nakon braka.

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vremenski neograniceno. (dok god status gradana ostane nepromenjen)

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion