REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Submitting business information

Directorate of Economic Development

Qëllimi: Obtaining a certificate including business information.

Përshkrimi: An owner or a representative who requires this service must visit the MBC (Municipal Business Center) and fill in the necessary form in order to obtain such confirmation.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form
  • Business registration number
  • Name of Business organization
  • Business address
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID cards (Original)
  • Copy of the certificate (Verified copy)
  • Form (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion