REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dostavljanje podataka o preduzecu

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Pribavljanje uverenja, ukljucujuci podatke o poslovanju.

Përshkrimi: Vlasnik ili zastupnik koji zahteva ovu uslugu mora posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i popuniti obrazac kako bi dobio ovu potvrdu.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

  • Formular
  • Poslovni registarski broj
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa preduzeca
  • Potpis
  • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licne karte (Originalna)
  • Kopija uverenja (Kopija)
  • Formular (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion