REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certification of authentic copies

Directorate of Economic Development

Qëllimi: Certification of respective copies of document as authentic to the original

Përshkrimi: The party that requires certification of the authenticity should pay a visit to the offices of MBC (Municipal Business Center) and apply for such service.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form
  • Business registration number
  • Name of Business organization
  • Business address
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Original)
  • Copy of the certificate (Copy)
  • Form (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion