REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dodavanje aktivnosti društvu sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da dodaju aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Përshkrimi: Vlasnici društava sa ogranicenom odgovornošcu mogu dodati aktivnost svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A8 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom aktivnošcu u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

  • Formular A7
  • Podaci o podnosiocu prijave
  • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
  • Potpis i datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A7 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o proširenju delatnosti (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion