REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

New Business Certificate

Directorate of Economic Development

Qëllimi: Issuing new business certificates to citizens

Përshkrimi: Anyone with a lost or damaged original certificate, must file a request to the MBC (Municipal Business Center) to replace or produce a duplicate of the certificate.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form D
 • Business registration number
 • Name of Business organization
 • Business address
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Original)
 • Damaged Certificate (Original)
 • Form D (Original)
 • Payment slip (Original)
 • Declaration of invalidity (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion