REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Pajisja e biznesit me certifikate të re

Përshkrimi: Pala të cilës i ka humbur apo i është dëmtuar certifikata origjinale, duhet të beje kërkesë në QKB(Qendra Komunale e Biznesit) për ndërrimin e certifikatës ose për duplikat.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Certifikata e Demtuar (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Shapllaj e pavlefshme (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion