REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Termination of a Foreign Business Organization

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow representatives of foreign business companies to terminate their business, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: The foreign business representative may terminate the business by filling in form D which is available from MBC offices (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of termination of business within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form D Application number
 • Name of business organization
 • Business address
 • Type of business organization
 • Reason for dissolution
 • Reason for dissolution
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (NONE)
 • TAK Verification (NONE)
 • Form D (NONE)
 • Payment slip (NONE)
 • Original Business Certificate (NONE)
 • Decision on voluntary termination (NONE)
 • Economic Court Decision on termination (NONE)
 • Decision on the appointment of the liquidator (NONE)
 • Liquidator's report (NONE)
 • Newspaper announcement 30 days prior to applying to the RBC (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion