REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change/addition of Joint Stock Company Unit

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow owners of joint stock companies to perform changes/additions to the Unit, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Owners of the joint stock companies may change/add a unit activity by filling in A10 form which is available from the offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change/addition of Unit within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A10
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID cards (Copy)
  • The decision to change/increase the unit (Original)
  • Statute Annex (Original)
  • Form A10 (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion