REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Termination of General Partnership organization

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow owners of representatives of general partnerships to terminate their business, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: The general partnership representative may terminate the business by filling in form D which is available from MBC offices (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of termination of business within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form D
 • Business registration number
 • Name of Business organization
 • Business address
 • Type of business organization
 • Reason for dissolution
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • TAK Verification (Original)
 • Form D (Original)
 • Payment slip (Original)
 • Business Registration Certificate (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion