REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena akcionara akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje zastupnicima zajednickih akcionara da promene akcionare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Përshkrimi: Zastupnici akcionarskih društava mogu promeniti deonicare tako što ce popuniti obrazac A8 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni direktora u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

 • Formular A8 Naziv poslovne organizacije
 • Imena prethodnih akcionara raspuštene poslovne organizacije
 • Podnosilac prijave
 • Vlasnici preduzeca
 • Potpis
 • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Originalna)
 • Odluka promenama akcionara (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A8 (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion