REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of shareholders of Limited Liability Company

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow representatives of limited liability companies to change the shareholders, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Representatives of limited liability companies may change the shareholders by filling in A8 form which is available from MBC offices (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change of director within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form A8 Name of business organization
 • Names of previous Shareholders of the dissolved business organization
 • Business Owners
 • Applicant
 • Business Owners
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Decision on shareholder changes (Original)
 • Statute Annex (Original)
 • Form A8 (Original)
 • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion